Üldharidus
Erasmus+
Comenius
Nordplus Juunior
2009 tulemused
2010 tulemused
2011 tulemused
2012 tulemused
Nordplus keelearendus
Hea kogemuse näited
 

Nordplus Juunior 2012-2016

  • Arendab ja tugevdab koolidevahelist koostööd
  • Edendab hariduse kvaliteeti,toetab haridusuuendust  ja  loovust
  • Toetab hea kogemuse levitamist  ja kaasava hardiuse põhimõtteid
  • Edendab Põhjamaade ja Baltimaade keelte ja kultuuri tundmist
  • Toetab koostööd koolide ja tööelu vahel

Sihtriigid : Taani (Gröönimaa ja Fääri saared), Rootsi,  Norra,  Soome (Ahvenamaa),  Island,  Eesti, Läti ja  Leedu.

Sihtgrupp:  õpilased,õpetajad ja muu pedagoogiline töötajaskond:

Osalevad: 
Koolieelsed lasteasutused, põhikoolid, keskkoolid (nii üldhariduslikud kui kutsekoolid) , riiklikult tunnustuatud spordikoolid, muusikakoolid,  samuti asutused ja organisatsioonid tegevad üldhariduse maastikul, viimased ainult partnerina

Tegevused – õpiränne, arendusprojektid ja võrgustikud

Projektitaotluste esitamise järgmine tähtaeg on 3. märts 2014.


Õpiränne toimub vähemalt 2 osaleva riigi vahel, õpirände liigid:  

A. Ettevalmistavad lähetused: kohtumised  partneritega taotluste ettevalmistamiseks, kestus kuni 5 päeva koos reisiajaga. Toetust on võimalik taotleda kuni kahele inimesele õppeasutusest. Vastuvõtja kulusid ei kaeta.

B. Õpilaste gruppide vahetus( kuni 30 õpilast igast osalevast koolist, kestus 1 - 3 nädalat,  vahetus võib toimuda 1-3 aasta jooksul

C. Õpilaste akadeemiline individuaalne õpiränne kestusega 1 nädal kuni aasta 

D.Õpilaste õpiränne töökogemuste omandamiseks kestusega 1 nädal kuni 1 aasta kuni kolme aasta jookusl. Taotluse esitab kool.

E.õpetajate vahetus/töövarjuks olemine/õppelähetused kestusega 1 nädal kuni aasta.

Arendusprojektid:  koostöö vähemalt 3 riigi kooli/asutuses  vahel ühishuvi pakkuval teemal kestusega kuni 3 a. Omafinantseering 25%

Võrgustikud: võrgustiku loomine või juba olemasoleva võrgustiku koostöö/laiendamine  vähemalt  3 riigi kooli/asutuse vahel kestusega kuni 3 a. Omafinantseering 25%. 

Täpsemad juhised  tegevuste ja rahastamise kohta  juhendraamatus programmi kodulehel www.nordplusonline.org/eng

Samas  online taotlusvorm ja juhend Espresso süsteemis taotluse täitmise kohta. 


Ettevõtlikkust ja õnnestumisi!

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561