Täiskasvanuharidus
Grundtvig
 

Nordplus Adult

Põhja- ja Baltimaade täiskasvanuhariduse alane koostööprogramm
(Nordplus Adult Learning Programme)

Nordplus Programme 2012-2016. Jätkuprogramm 2008-2011 ellu viidud Nordplus Framework Programme´le (2008-2011)

Aastast 2008 on Euroopas käivitunud haridusalane programm, mille eesmärgiks on edendada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel nii kooli-, kõrg-, kui täiskasvanuhariduses. Vastavalt haridusvaldkondadele jaguneb programm kolmeks allprogrammiks: Nordplus Junior (kooliharidus), Nordplus Higher Education (kõrgharidus) ja Nordplus Adult (täiskasvanuharidus). Lisaks neile on võimalik osaleda veel valdkondadevahelises allprogrammis Nordplus Horizontal.

Programmis osalevad riigid
Nordplus programmis võivad kaasa lüüa kõik haridusmaastikul tegutsevad asutused ja kodanikud, kes on pärit järgmistest riikidest: Island, Norra, Rootsi, Soome (k.a. Ahvenamaa), Taani (k.a. Gröönimaa ja Fääri saared), Eesti, Läti, Leedu.

Nordplus täiskasvanuhariduse programmi eesmärgid

Toetada Põhja- ja Baltiriikide koostööd täiskasvanuhariduse vallas, et tõuseks täiskasvanute koolitamise kvaliteet, saaksid teoks head ja uuenduslikud ideed ning areneks täiskasvanuhariduse valdkond tervikuna nendes riikides.

Osalevad asutused ja isikud
- Kõik asutused, mis tegutsevad täiskasvanuhariduse vallas (nii formaal-, mitteformaal- kui informaalne täiskasvanuharidus) – koolituskeskused (rahvaülikoolid, keeltekoolid), haridusasutused (täiskasvanute gümnaasiumid, kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste täiskasvanuõppe osakonnad), kultuuriasutused (muuseumid, raamatukogud, teatrid), vanglad, kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, kodanikeühendused, liidud, seltsid jms.
- Täiskasvanute koolitajad, täiskasvanuharidusasutuste juhid ja personal (koolitusjuhid, metoodikud, haridusprogrammide koordinaatorid), haridusametnikud.
- Täiskasvanud õppijad, kes õpivad mõnes eelpool nimetatud asutuses.

Taotlustähtaeg - 1.märts 2013!

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561