Kõrgharidus
Erasmus
Info kõrgkoolile
Programmis osalemine
Üliõpilaste ja õppejõudude mobiilsus
Intensiivprojektid
Ettevalmistavad lähetused
EILC kursuste korraldamine
Tsentraalsed tegevused
Taotlemine
Info üliõpilasele
Info õppejõule
Kontaktid
Statistika
Osalevad kõrgkoolid
Erasmus Mundus
Tempus
Nordplus
Üritused
Bologna projekt
Kontakt
Trükised
 

Intensiivprojektid (IP)

Intensiivprojekt (IP, Intensive Programme) on eri maade ja kõrgkoolide üliõpilastele ja õppejõududele mõeldud lühike õppeprogramm eesmärgiga:

  • edendada selliste erialateemade tõhusat rahvusvahelist õpetamist, mida muidu vaid vähestes kõrgkoolides õpetataks või üldse ei õpetataks;
  • võimaldada üliõpilastele ja õppejõududele koostööd rahvusvaheliste gruppidena, lähenemist õppeainele uutest vaatenurkadest ja pakkuda selliseid õppimistingimusi, mida ühes eraldiseisvas asutuses luua ei saaks;
  • anda õppejõududele võimalus mõttevahetuseks õpetatava aine sisu ja õppekava üle ning uute meetodite katsetamiseks rahvusvahelises keskkonnas.
2013/2014. õppeaastal on võimalik taotleda toetust vaid üheaastase intensiivprojekti korraldamiseks.
  

Taotlemine

Taotluse IP korraldamiseks esitab projekti koordineeriv kõrgkool Erasmuse programmi riiklikule büroole. Intensiivpprojektide toetusi antakse aasta kaupa, taotlus tuleb esitada igaks aastaks eraldi. Jätkuprojektid läbivad hindamise lihtsustatud korras.

IP taotlused 2013/2014. õppeaastaks (tegevusperiood 01.09.13-31.08.14) tuleb esitada 8. märtsiks 2013 (postitempel) aadressil:

Sihtasutus Archimedes
Hariduskoostöö keskus
Erasmus programm 
Koidula 13A Tallinn 10125
 
Taotlus tuleb esitada online keskkonda TURNA, peale online esitamist välja printida ja saata allkirjastatult postiga HKK Kõrgharidusbüroole.
 
  

Osalemis- ja valikutingimused

Intensiivprojektis peab osalema organisatsioone vähemalt kolmest Euroopa elukestva õppe programmiga liitunud riigist, vähemalt üks nendest riikidest peab olema Euroopa Liidu liige. Programmis osalevatel kõrgkoolidel peab olema kehtiv Erasmuse ülikooliharta.

Intensiivprojekti kestus ulatub kümnest järjestikusest tööpäevast (mida lahutab üks nädalavahetus) kuni kuue nädalani ja programmis peab osalema üliõpilasi ning õppejõude vähemalt kolmest osalevast riigist (koordineerija kaasa arvatud). Vähemalt 10 osalevat üliõpilast peab olema väljastpoolt riiki, kus intensiivprojekt toimub. Intensiivprojekt ei tohi olla uurimistöö ega konverents.

Olulised kriteeriumid IP taotluste hindamisel:
  • taotluse vastavus programmi nõuetele;
  • optimaalne üliõpilaste ja õppejõudude suhe - IP õppekava arendamisel võiks lähtekohaks olla suhe üks õppejõud 3 üliõpilase kohta, üliõpilaste ja õppejõudude arvu suhe peaks võimaldama üliõpilastel aktiivselt osaleda klassitöös;
  • IP seotus üliõpilaste õppekavaga, programmi läbimine peaks olema akadeemiliselt tunnustatud;
  • eelistatud on IP-d neis ainevaldkondades, kus üliõpilastel tavaliselt pikemaid välismaal õppimise võimalusi ei teki;
  • eelistatud on projektid kiiresti arenevates ja oskusteabe kiiret levikut nõudvates valdkondades ning programmid, milles on näha õppekava ühise arendamise elemente;
  • IP osalejate kaasamine programmi hindamisse, nt tagasiside küsimustiku täitmine vms meetod. 

 

2012/2013. õppeaastal toetuse saanud intensiivprojektid:

Sustainable Water Policies in Europe (koordinaator Tartu Ülikool), partnerite arv 10, jätkuprojekt, toimub suvel 2013, Horvaatias;

EcoCeramics (koordinaator Eesti Kunstiakadeemia), partnerite arv 2, jätkuprojekt, toimub suvel 2013, Soomes;

Bootcamp of interactive education. Using ICT in education: interactive learning through media production (koordinaator Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž), partnerite arv 3, jätkuprojekt, toimub kevadel 2013, Eestis;

Crosscurricular Creativity (koordinaator Tartu Ülikooli Narva Kolledž), partnerite arv 10, jätkuprojekt, toimub kevadel 2013, Eestis;

Employees on a Move, Social Work in Action (EMSWA) (koordinaator Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž), partnerite arv 7, jätkuprojekt, toimub kevadel 2013, Inglismaal;

Deploying IT Infrastructure Solutions (koordinaator Eesti Infotehnoloogia Kolledž), partnerite arv 4, uus projekt, toimub kevadel 2013, Eestis;

Business strategies for economic growth on the Nordic-Baltic Region (koordinaator Tallinna Tehnikaülikool), partnerite arv 7, uus projekt, toimub sügisel 2012, Eestis;

Memory landscapes and tourism. Intensive short course in dark tourism (koordinaator Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledž), partnerite arv 9, uus projekt, toimub suvel 2013, Eestis;

Physiotherapist as a non formal educator, patient/client as an active participant- innovative and sustainable ways to promote health and functioning in physiotherapy (koordinaator Tartu Ülikool), partnerite arv 7, uus projekt, toimub kevadel 2013, Eestis;

Trash to Trend innovation Camp (koordinaator Eesti Kunstiakadeemia), partnerite arv 3, uus projekt, toimub sügisel 2012, Eestis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employees on a Move, Social Work in Action (EMSWA) (koordinaator Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž), partnerite arv 7, uus projekt, toimub kevadel 2012, Saksamaal

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561