Kõrgharidus
Erasmus
Info kõrgkoolile
Programmis osalemine
Üliõpilaste ja õppejõudude mobiilsus
Intensiivprojektid
Ettevalmistavad lähetused
EILC kursuste korraldamine
Tsentraalsed tegevused
Taotlemine
Info üliõpilasele
Info õppejõule
Kontaktid
Statistika
Osalevad kõrgkoolid
Erasmus Mundus
Tempus
Nordplus
Üritused
Bologna projekt
Kontakt
Trükised
 

Programmis osalemine

Erasmuse programm on avatud kõikidele kõrgkoolidele, milles õpetatakse riiklikult tunnustatud kõrghariduse õppekavade alusel. Eestis tuleb osalemisõiguse saamiseks täita vastav taotlusankeet ning esitada see allkirjastatult hariduskoostöö keskusele aadressil
 
SA Archimedes, Hariduskoostöö keskus
Koidula 13a
10125 Tallinn.
 
Konkreetseid tähtaegu ja taotlusankeeti küsi keskusest. Kõrghariduse programmide nõukogu vaatab taotlused läbi ühe kuu jooksul ning edastab taotlused Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse talitusele lõpliku otsuse tegemiseks.

Erasmuse ülikooliharta (Erasmus University Charter – EUC) 

Osalemisõiguse saanud kõrgkoolil tuleb esitada Euroopa Komisjonile Erasmuse ülikooliharta sõlmimise taotlus. Vaid Erasmuse ülikoolihartat omavatel kõrgkoolidel on õigus programmis osaleda ning kõrghariduse programmide nõukogult oma üliõpilaste ja õppejõudude õpirände ning intensiivprojektide toetamist taotleda.
 
Taotlus Euroopa Komisjonile tuleb esitada Internetis, vajalik lehekülg avatakse 1 kuu enne tähtaega. Täiendava info leiate http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_en.htm lehelt.
 
 
 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561