Kõrgharidus
Erasmus
Info kõrgkoolile
Info üliõpilasele
Erasmusega õppima
Erasmusega praktikale
Ettevalmistav keeleõpe
Hüva nõu
Üliõpilaskaart
Erasmuse üliõpilaste võrgustik - Check-in Europe
ESTILC 2014/2015
Info õppejõule
Kontaktid
Statistika
Osalevad kõrgkoolid
Erasmus Mundus
Tempus
Nordplus
Üritused
Bologna projekt
Kontakt
Trükised
 

Sihtriigid

Programmi Erasmus raames saavad Eesti kõrgkoolide üliõpilased minna õppima ja praktikale Euroopa Liidu liikmesriikidesse, programmiga liitunud Euroopa riikidesse (Island, Norra, Liechtenstein, Šveits) ning kandidaatriikidesse Türki ja Horvaatiasse.
 
Õppida saab ainult nimetatud riikide tunnustatud kõrgkoolides, millel on Erasmuse ülikooliharta. Üliõpilase kodukõrgkoolil peab olema Erasmuse partnerleping selle kooli või organisatsiooniga, kuhu üliõpilane soovib minna.

Programmis osalemine

Erasmuse programmi raames on õigus väliskõrgkoolides õppida üliõpilastel, kes on Eesti või mõne teise programmis osaleva riigi kodanikud ja kes on immatrikuleeritud Eesti kõrgkooli tasemeõppesse (sõltumatu kodakondsusest ja elamisloast) ning kes on lõpetanud oma kõrgharidusõpingute esimese aasta (st programmi raames on õigus väliskõrgkoolis õppida alates esimese kõrgharidusastme teisest õppeaastast).
 
Igas osalemisõigusega Eesti kõrgkoolis on olemas Erasmuse programmi koordinaator, suuremates ülikoolides on kontaktisikud olemas ka teaduskondades või osakondades. Koordinaator oskab kõige paremini aidata nii väliskõrgkooli valimisel kui ka taotluste, valikuprotseduuride, tähtaegade ning praktiliste küsimuste osas. Seega pöördu kõigepealt oma kodukõrgkooli Erasmuse koordinaatori poole. Vajalikud kontaktandmed leiad siit.
 
Kui programmis osalemise soov on juba konkreetne, tasub alati üles otsida koolikaaslased, kes on juba Erasmuse programmiga tuttavad ja oskavad soovitusi anda. Ersamuse programmis osalenud tudengite kogemusi vahendab ka organisatsioon Erasmus Student Network, lühidalt ESN. Selle organisatsiooni osakonnad tegutsevad nii Eestis (http://www.esn.ee/) kui mujal Euroopas (http://www.esn.org/).
 
 
 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561