Kutseharidus
Taotlemine
Leonardo da Vinci
Õpirändeprojektid
Uuendussiirdeprojektid
Toetatud projektid
Aruandlus ja abimaterjalid
Uuendus- ja võrgustikprojektid
Koostööprojektid
Projekti ettevalmistavad lähetused
Rahastatud projektid
Üritused
Väljaanded
Partneriotsing
Saada küsimus
Liitu listiga
Kontakt
ECVET EESTI
NetWBL
 

Uuendussiirdeprojektid

Kutsehariduse valdkonna projektiliik, mille sisuks on uuendusliku, kvaliteetse ja eduka kasutuseloleva koolituslahenduse (moodul, õppekava, metoodika, õppematerjalid või kõike seda hõlmav terviklahendus) ületoomine või üleviimine ühest riigist või sektorist teistesse. Ületoodava lahenduse lähteriik võib olla ka väljastpoolt Euroopa Liitu. Üle viia võib Eesti organisatsioonide poolt projektipõhiselt loodud edukaid tooteid ja tulemusi.

Uuendussiirdeprojekti etapid toote ületoomisel on järgmised:

 • Määratle oma sihtrühma vajadus koolituslahenduse järele;
 • Tee kindlaks, kus on olemas sobivad lahendused (riikide kutseharidussüsteemid, erinevad programmid, projektid, koostööpartnerite hea praktika jne.) NB! Ehk leiad ületoomiseks sobiva lahenduse SIIT.
 • Taotle kasutusluba lahenduse omanikult, tee kindlaks õiguslik staatus (intellektuaalne omand);
 • Esita Leonardo uuendussiirdeprojekt, mille tegevusteks on:
  o Kohandatud lahendus vastavalt oma riigi (sektori) sihtrühma vajadustele;
  o Piloteerimine sobivas asutuses või ettevõttes (on soovitatavalt partner projektis);
  o Integreerimine regiooni, riigi või sektori koolitussüsteemi.

Kui Sul on projektipõhiselt välja töötatud innovaatiline toode ja Sa soovid seda teise riiki ja/võisektorisse üle viia, siis:
Toote üleviimise etapid on järgmised:

 • Leia toote vastu huvi tundvad uued sihtrühmad, riigid või sektorid;
 • Lahenda intellektuaalse omandi õigusega seotud küsimused (vajadusel); 
 • Esitage koos uue konsortsiumiga Leonardo uuendussiirdeprojekt, mille tegevusteks on:
  o Kohandatud lahendus vastavalt sihtriigi (sektori) sihtrühma vajadustele;
  o Piloteerimine sobivas asutuses või ettevõttes (on soovitatavalt partner projektis);
  o Integreerimine regiooni, riigi või sektori koolitussüsteemi.

Projekti tulemuste kasutuselevõtt

Projekti tulemusi tuleb levitada oma riigis ja sektoris/teistes sektorites eesmärgiga nad võimalikult laialdaselt kasutusele võtta. Selleks tuleb projektis ette näha vastavad juurutustegevused.

Projektitoetus
Maksimaalne toetus projektile on 150 000 € aastas. Euroopa Komisjon katab 75% projekti maksumusest, 25% on omaosalus.

Projekti kestus

Projekti kestus võib olla 12, 18 või 24 kuud. 2008 aasta taotlusvooru projektitegevustega saab alustada oktoobrist.

Kes osalevad

Osaleda võivad asutused ja organisatsioonid, mis pakuvad kutseharidust, jätkukoolitust kutsehariduse vallas ning täiend- ja ümberõpet; ettevõtted, eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, nii era- kui avalikõiguslikud juriidilised isikud; sotsiaalsed partnerid (kutse- ja erialaliidud, kaubandus-tööstuskojad jne); kohalikud ja regionaalsed institutsioonid ja organisatsioonid; registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Kõrgharidust pakkuvad õppeasutused võivad osaleda projektides, mille eesmärgiks on kutsehariduse arendamine.

Eraisikud ei saa taotlusi esitada.

Taotlemise kohta leiab infot SIIT.

Juba käimasolevatele uuendussiirdeprojektidele: projektide ja toodete portaali ADAM kasutusjuhendi leiate SIIT.

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561