Kutseharidus
Taotlemine
Leonardo da Vinci
Õpirändeprojektid
Uuendussiirdeprojektid
Uuendus- ja võrgustikprojektid
Koostööprojektid
Projekti ettevalmistavad lähetused
Rahastatud projektid
Üritused
Väljaanded
Partneriotsing
Saada küsimus
Liitu listiga
Kontakt
ECVET EESTI
NetWBL
 

Lähetusprojektid

Lähetusprojekti peaeesmärgiks on edendada koostööd ettevõtete ja kutseharidusasutuste vahel.

Lähetusprojekt keskendub osalejate kutseoskuste omandamise ja täiendamise toetamisele, kutsekoolituse uuenduslike meetodite ja kompetentside täiustamisele ja levitamisele  ning kutseõppe kvaliteedi- ja innovatsioonialaste saavutuste kasutuselevõtu ja levitamise edendamisele.

Projektitaotlusi saavad esitada asutused ja organisatsioonid, mis pakuvad esmast kutseharidust, jätkukoolitust kutsehariduse vallas ning täiend- ja ümberõpet; ettevõtted, eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtted; kõik nii era- kui avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
Eraisikud projekte esitada ei saa.

Projekti sihtrühmaks on kutsekoolituse planeerijad ja juhid, õpetajd, koolitajad, ettevõtete personalitöötajad ning kutsenõustajad.

Lähetuse kvaliteedi tagab projektis osalevate partnerite vahel sõlmitud kvaliteedikokkulepe, milles on täpselt ära toodud välislähetuse eesmärgid, sisu ja kestus. Soovitav on kasutada ka Europassi dokumentatsiooni (Europass Mobility), mille kohta on võimalik leida informatsiooni Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse juures asuvast Europassi Keskusest ( http://www.europassikeskus.ee).

Projekti hea juhtimiskvaliteedi tagavad hea korraldustegevus ja projekti tulemuste läbimõeldud levitus.

Lähetuse pikkuseks on 1 kuni 6 nädalat. 

Projektis peavad osalema vähemalt 2 partnerit kahest erinevast riigist (üks saatev ja üks vastuvõttev).

Finantseerimist saab taotleda projekti halduskuludele, elamiskuludele koos kindlustusega, reisikuludele ja esmakordselt ka lähetatavate keeleliseks, pedagoogiliseks ja kultuuriliseks ettevalmistuseks. Projektile eraldatav summa oleneb lähetatavate arvust, lähetuse pikkusest ja sihtriigist.

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561