Kutseharidus
Taotlemine
Leonardo da Vinci
Õpirändeprojektid
Uuendussiirdeprojektid
Uuendus- ja võrgustikprojektid
Koostööprojektid
Projekti ettevalmistavad lähetused
Rahastatud projektid
Üritused
Väljaanded
Partneriotsing
Saada küsimus
Liitu listiga
Kontakt
ECVET EESTI
NetWBL
 

Praktikaprojektid

Termin ‘praktika’ tähistab perioodi, mille praktikant veedab välisriigis saatva ja vastuvõtva organisatsiooni (eelneva) koostöökokkuleppe alusel kombineeritult õppides ja töötades. 

Välispraktika toetab kutsekoolituses ja täiendõppes osalejaid teadmiste, oskuste ja kvalifikatsioonide omandamisel ja kasutamisel, et edendada isiklikku arengut. Võimalus saada turvatud erialane töökogemus välismaal toob rohkem noori kutseõppeasutustesse ja parandab nende hilisemaid karjääriväljavaateid.

Olenevalt sihtrühmast jagunevad praktikaprojektid kaheks alaliigiks:

• Esmast kutseharidust omandavate õpilaste või õpipoiste praktika (IVT - Initial Vocational Training);
• Tööturul olevate inimeste (kaasa arvatud äsjased koolilõpetanud) praktika (PLM - People in the Labour Market).

Mõlema praktikaliigi lähemad kirjeldused leiab (lk 69-73) SIIT

Projekte võivad esitada asutused ja organisatsioonid, mis pakuvad esmast kutseharidust, jätkukoolitust kutsehariduse vallas ning täiend- ja ümberõpet; ettevõtted, eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtted; kõik nii era- kui avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
Eraisikud projekte esitada ei saa.

Projektide maksimaalne kestus on kaks aastat. Projekti raames toimuvate praktikate pikkused on õpilastel 2-39 nädalat ja töötajatel 2-26 nädalat.

Projektile eraldatav summa oleneb praktikantide arvust ja sihtriigist, per capita grant omakorda oleneb praktika kestusest.
Toetustusest on võimalik katta praktikantide reisi, kindlustuse ja elamisega seotud kulud ning kas kodu- või välismaal toimuv keeleline-kultuuriline ettevalmistus.
Lisaks on organisatsioonil õigus taotleda toetust projekti korralduskulude katmiseks.

Kõik praktikaprojektides osalenud saavad Europassi Õpirändetunnistuse (Europass Mobility), mida annab Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse põhimõtteid ja kriteeriume järgides välja asjaomane rakendusasutus. Eestis on selleks Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse juures asuv Europassi Keskus (vaata http://www.europassikeskus.ee).

Vaata õpirändeprojektide taotlemise kohta edasi SIIT
 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561