Haridusjuhtide õppelähetused
Programmi taustainfo
Õppelähetuste teemad
Õppelähetusel osalemise taotlemine
Aruandlus
Eesti osalejate statistika
Eesti korraldajate statistika
Kontakt
 

Haridusjuhtide õppelähetused (endine Arioni programm)

Haridusjuhtide õppelähetuste programm toetab hariduse otsustustasandi inimeste osalemist ühenädalasel õppelähetusel mõnes teises Euroopa riigis. Stipendium on mõeldud elamis- ja reisikulude katteks. Lähetuse käigus külastatakse koos 10-15 haridusjuhiga Euroopa riikidest erinevaid asutusi ja arutletakse ühist huvi pakkuval hariduspoliitilisel teemal (näit. haridussüsteemide võrdlemine, hariduse kvaliteet, kooli juhtimine jne).

Haridusjuhtide õppelähetustele oodatakse osalema alus-, üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse ning õpetajakoolituse valdkonna arengu eest vastutavaid inimesi ehk haridusjuhte:

• kohaliku, maakonna ja riigi tasandi haridusametnikud;
haridusasutuste juhid ja juhtimisse kaasatud töötajad;
õpetajakoolituse korraldamise ja arendamisega tegelevate asutuste esindajad;

NB! Väga oodatud on ka muud hariduse arendamisega seotud asutused (nt erialaliidud, MTÜ-d, huviharidusega tegelevad asutused jpt) ning sotsiaalsed partnerid (nt ettevõtete esindajad, tööturu osapooled jt)!

2013. aastal on programmi 2 viimast taotluste esitamise tähtaega - 28. märts ja 15. oktoober!

Programm lõppeb 2013/2014 õppeaastaga, niiet viimane võimalus taotleda! 

28. märtsi tähtaeg on õppelähetustele, mis toimuvad september 2013 - veebruar 2014.

15. oktoobri tähtaeg on aga õppelähetustele, mis toimuvad märts -  juuni 2014.

Taotlemiseks vajalik õppelähetuse kataloog, online-taotlusvorm ja vormi täitmise juhised on koondatud programmi üleeuroopalise agentuuri CEDEFOP kodulehele.  NB! Lugege hoolikalt läbi ka Eesti taotlejatele mõeldud täpsemad juhised! 

NB! Kes on varem Arioni või CEDEFOP-i õppelähetusstipendiumi saanud, saab käesolevas voorus uuesti taotleda juhul, kui eelmine õppelähetus toimus enne 2011.a septembrit! 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561