Valdkonnad
ERASMUS+
Üldharidus
Kutseharidus
Kõrgharidus
Täiskasvanuharidus
Keeleõpe
Haridusjuhtide õppelähetused
Euroopa haridusteabe võrgustik EURYDICE
EXPRO
NORDPLUS Põhja- ja Baltimaade koostöö
EMP Norra stipendiumiprogramm
Partneriotsing
Koostöö kuldõun
Sündmused
Elukestva õppe programmi tulemused
 

Täiskasvanuhariduse personali koolitus


Allprogramm võimaldab kõige laiemas tähenduses täiskasvanuharidust pakkuvates asutustes töötavatel isikutel või selliste isikute koolitajatel teha läbi kuni 6-nädalane tööalane täiendkoolitus mõnes teises riigis kui see, kus osaleja töötab. Selleks pakub programm individuaalstipendiumit, mida saab taotleda korraga vaid üks isik ühest asutusest (v.a. erivajadustega inimeste puhul) ja taas iga 2 aasta järel.

Koolitus peab eeldama õppija aktiivset osalust (s.t. olulise osa moodustavad töögrupid, seminarid, vestlusringid, diskussioonid, iseseisev töö jms) ning sellega peaks kaasnema ettevalmistus- ja järelperiood, mis mõlemad toimuvad osaleja kodumaal. Koolitus peab olema rahvusvaheline – s.t. toetatakse lähetusi teistesse Euroopa elukestva õppe programmiga ühinenud riikidesse.

Rahvusvahelise koolituse peamised eesmärgid:

 • täiendada ja arendada osalejate praktilisi õpetamis-, treenimis- ja nõustamisoskuseid ning tõsta seeläbi ka osalevate asutuste töö kvaliteeti;
 • parandada elukestva õppimisega omandatava hariduse kvaliteeti Eestis;
 • omandada kogemusi koostööks väliskolleegidega ning laiem ettekujutus kestvast õppimisest ja täiskasvanute koolitusest Euroopas.

 

 Tähtajad: 

 • 31. jaanuar 2008 - koolitused, mis toimuvad ajavahemikus 1. aprill - 30. juuni 2008.
 • 31. märts 2008 - koolitustele, mis toimuvad ajavahemikus 1. juuli - 30. september 2008.
 • 30. juuni 2008 - koolitused, mis toimuvad ajavahemikus 1. oktoober - 31. detsember 2008.
 • 30. september 2008 - koolitused, mis toimuvad ajavahemikus 1. jaanuar - 31. märts 2009.

  NB! Tähtajad on samad kõikides programmiga liitunud riikides!

 

Taotlemine:

 • Taotlemaks toetust 30. juunil, peab väljavalitud koolitus toimuma ajavahemikus 1. oktoober - 31. detsember 2008.
 • Taotlusvorm tuleb täita inglise keeles (kui koolitus toimub mõnes muus keeles, näiteks saksa, prantsuse, siis selles keeles, aga koos eestikeelse tõlkega).
 • Taotlus tuleb täita ja esitada ühes eksemplaris 30.juuniks (postitempli kuupäev) Hariduskoostöö keskuse täiskasvanuhariduse büroole (Koidula 13A, Tallinn 10125) ja saata samaks kuupäevaks ka elektrooniliselt e-posti aadressile - gru.koolitus@archimedes.ee. Taotlus tuleb allkirjastada sinise kirjutusvahendiga.
 • Taotluse juurde tuleb lisada ka koolituse korraldaja (õppevisiidi puhul vastuvõtja) kinnituskiri, et taotleja on koolitusele registreeritud (piisab ka e-kirjast).
 • Toetus võib katta reisi-, kindlustus-, osavõtu-, elamise- ja muud kulud.

NB! Ülikoolide ja kutseõppeasutuste õppejõud või muu koolitusega tegelev personal peab taotlusvormis selgitama oma kokkupuudet just nende täiskasvanute õpetamisega, kes õpivad kooli täiskasvanukoolituse-, täiend- ja kaugõppe osakondades või avatud ülikoolis (n.ö. töö ja pere kõrvalt). Kui koolitaja tegutseb vaid kutse- ja kõrghariduse valdkonnas (õpetab vaid statsionaarõppes õpilasi ja tudengeid põhi- ja keskhariduse baasil), siis on tema jaoks sobivamad toetusprogrammid Erasmus (kõrgharidus) ja Leonardo da Vinci (kutseharidus).

Tutvuge ka täiendkoolitusel osaleja meelespeaga!

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561