Valdkonnad
ERASMUS+
Üldharidus
Kutseharidus
Kõrgharidus
Täiskasvanuharidus
Keeleõpe
Haridusjuhtide õppelähetused
Euroopa haridusteabe võrgustik EURYDICE
EXPRO
NORDPLUS Põhja- ja Baltimaade koostöö
EMP Norra stipendiumiprogramm
Partneriotsing
Koostöö kuldõun
Sündmused
Elukestva õppe programmi tulemused
 

Õpikoostööprojektid


Õpikoostööprojektides osalevad täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsevad väikeorganisatsioonid. Koostööprojekti raames on õppijatel ja koolitajatel võimalus vahetada mõtteid ja kogemusi partneritega Euroopas ning töötada koos ühist huvi pakkuva teemaga. Sellelaadsed projektid on keskendunud just koostööprotsessile.

Õpikoostöö raames on võimalik korraldada partnerite kokkusaamisi ja seminare, osalevate õppijate vahetust, koolitusi, videokonverentse, näitusi, etendusi ja teisi projekti eesmärkidega seotud üritusi. Ühiste ettevõtmiste käigus koostatakse ka uurimusi, infomaterjale ja kodulehekülgi, mis aitavad häid ideid laiemale avalikkusele tutvustada. Mida mitmekülgsem on osalejate ring, seda põnevam ja uuenduslikum on projekt - näiteks saavad ühist huvi pakkuvas valdkonnas koostööd teha nii koolitusasutus, kohalik omavalitsus, muuseum kui ka teater.

Õpikoostöös on äärmiselt oluline roll partnerasutuste ühistel kohtumistel ja täiskasvanud õppijate (mitte projekti meeskond) aktiivsel osalemisel projektis. Soovitatav on koostöö sotsiaalsete partneritega ning kohalike võimude kaasamine projektide tegevustesse/projekti tegevustest teavitamine.

Õpikoostööprojekti peamised tunnused:

  • Igas projektis peab osalema vähemalt 3 asutust kolmest erinevast riigist (vähemalt 1 Euroopa Liidu riik). Partnerlus peaks geograafiliselt ja asutuste tegevusalasid arvestades olema võimalikult mitmekesine ja tasakaalustatud. (Vt partnerotsing)
  • Osalejad valivad endi seast koordinaatori, kes vastutab nii projekti sisu kui korralduse eest ning tegutseb partnerluse kontaktpunktina. Samas on projekti ellu viies kõik koostöös osalevad asutused võrdsed partnerid, kes vastutavad oma eelarve, tegevuste ja aruandluse eest.
  • Õpikoostöö kestab 2 aastat ning toetusetaotlus esitatakse kogu perioodiks.
  • Projektis osalejatelt omafinantseeringut ei nõuta. Osalejate panus on aeg, mida projektitööle pühendatakse ja 20% toetusesummast, mis makstakse toetusesaajale pärast projekti lõppemist ja aruande heakskiitmist.
  • Projektile eraldatud rahalisest toetusest on võimalik katta kõiki projektiga seotud kulutusi (n: koolituste, seminaride, näituste korraldamine, materjalide avaldamine ja tõlkimine, erinevate ürituste korraldamine, välislähetustega seotud reisi-, kindlustus- ja elamiskulud jpm kulud, mis seotud projekti temaatikaga).
  • Eesti asutused esitavad taotluse hariduskoostöö keskuse täiskasvanuhariduse büroole.
Taotlusi saab esitada üks kord aastas. Järgmine tähtaeg on 20. veebruar 2009.

Täpsema info 2009. a taotlusvooru kohta leiad siit. 2009.a. taotlusvorm on veel täiendamisel. 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561