Kutseharidus
Taotlemine
Leonardo da Vinci
Rahastatud projektid
2013. a. rahastatud projektid
2012. a rahastatud projektid
2011. a rahastatud projektid
2010. a rahastatud projektid
2009. a. rahastatud projektid
2008. a rahastatud projektid
2007.a. rahastatud projektid
Üritused
Väljaanded
Partneriotsing
Saada küsimus
Liitu listiga
Kontakt
ECVET EESTI
NetWBL
 
 Õpirändeprojektid
1. veebruari tähtajaks laekus 73 õpirändeprojekti taotlust, mis jääb samale tasemele kui 2012. aastal. Kokku taotleti toetust 1457 välispraktika või -lähetuse sooritamiseks kogusummas ligi 3 miljonit eurot. Kutseõppeasutuste õpilaste praktikaprojekte (IVT) laekus 29 993 inimese praktikaks sh. 6 erivajadustega inimest ja 12 saatvat isikut. Töötajate praktikaprojektide (PLM) laekus 9 taotlust 118 inimese praktikaks. Kutsehariduse spetsialistide lähetusprojektide (VETPRO) taotlusi esitati 35 ehk toetust taotleti 346 spetsialisti lähetuseks.

Kõik IVT taotlused vastasid miinimumnõuetele ja hinnangud olid üldiselt väga head, (IVT keskmine hinne 80 punkti), siiski üks projekt ei ületanud lävendit madala kvaliteedi tõttu ja ühe taotluse sihtrühmaks oli ekslikult rakendusliku kõrghariduse taseme üliõpilased, mistõttu see langes konkurentsist välja. Rahastuse leidis 22 taotlust, varunimekirja jäi 5.
PLM taotlusi esitati 9, kõik vastasid miinimumnõuetele, kuid kvaliteedilt jäid veidi alla IVT taotlustele (PLM keskmine hinne 75,5 punkti), ühe taotluse hinded jäid alla lävendi. PLM projekte rahastati 4, varunimekirja jäi samuti 4.
VETPRO taotlusi esitati 35, kõik vastasid miinimumnõuetele ja hinnangud olid valdavalt head, (30 taotlust üle 70 punkti, VETPRO keskmine hinne 77,6 punkti), ühe taotluse hinne ei ületanud lävendit. Rahastati 24 taotlust, varunimekirja jäi 6 taotlust, rahastamist ei leidnud 5 taotlust.

Vaata toetatud praktikaprojektide nimekirja
Vaata toetatud lähetusprojektide nimekirja

Koostööprojektid

Koostööprojektide taotluste arv tegi eelmise aastaga võrreldes 15% tõusu: taotluste esitamise tähtajaks (21.02) laekus 64 koostööprojekti taotlust kogusummas 971 000 eurot. Koordinaatoritena oli taotlejate hulgas 9 Eesti organisatsiooni. Miinimumnõuetele vastas ning hindamisele läks 58 taotlust. Kokku oli miinimumnõuetele vastanud koostööprojekte Euroopas hindamisel 830 (võrdluseks: 2012 oli hinnatavaid projekte kokku 659). Positiivse rahastamisotsuse said 8 Eesti taotlejat. Tagasilükatud taotluste peamine mitterahastamise põhjus oli piiratud eelarve. Madala kvaliteedi tõttu lükati tagasi 10 taotlust, 5 taotlust ei vastanud miinimumnõuetele ning 1 puhul ei vastanud partnerrühm miinimumnõuetele. Koostööprojekte rahastati kogusummas 117 500 eurot. Valitud projektidest ühte koordineerib Eesti.

Vaata toetatud koostööprojektide nimekirja

 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561