Kutseharidus
Taotlemine
Leonardo da Vinci
Rahastatud projektid
Üritused
Väljaanded
Partneriotsing
Saada küsimus
Liitu listiga
Kontakt
ECVET EESTI
ECVET EESTI eksperdid
ECVET projektid
ECVET lingid
ECVET videos
ECVET seminarid
ECVET lõpukonverents
Teabematerjalid ja dokumendid
NetWBL
 

Teabematerjalid

ECVET õpirändel. Kutsehariduse arvestuspunktide süsteemi kasutamine õpirändel

Väljaande eesmärk on selgitada ECVETi rolli õppijate riikidevahelise õpirände hõlbustamisel. Tegemist ei ole üksikasjaliku käsiraamatuga, mis kirjeldaks samm-sammult ECVETi rakendamiseks vajalikke tegevusi - pigem on tegemist püüdega selgitada õpirändel ECVETi kasutamise potentsiaali ja lisaväärtust.

ECVET - küsimused ja vastused

Väljaanne on suunatud ECVETi piloteerimiste või rakendamisega seotud inimestele, kelleks võivad olla poliitikakujundajad, kvalifikatsioonide määratlemise eest vastutavad pädevad asutused, kutsehariduse ja -koolituse pakkujad (näiteks koolituskeskused või ettevõtted) või mis tahes muud sidusrühmad, kellele jagatakse selgitusi ja tuuakse näiteid ECVETi kontseptsioonidest ja protsessidest.

ECVET mõisted ja terminid

Võrdlustabel, kus toodud kõrvuti põhilised ECVETi mõisted ja terminid inglise keeles, nende mõistete ametlikud Euroopa dokumentidest lähtuvad tõlked ning selgitused, kuidas kasutatakse antud mõisteid siseriiklikult tuues vajadusel välja erisused kutsesüsteemis ja kutseharidussüsteemis.

ECVET-iga seotud kutsehariduse valdkonna inglisekeelsete mõistete, nimetuste ja pealkirjade lühendid


Dokumendinäidised


Vastastikuse mõistmise memorandumi (MoU) NÄIDIS

Õppelepingu (LA) NÄIDIS


Uuring "Teadlikkus Euroopa kutsehariduse arvestuspunktide süsteemist ning Eesti kutsehariduse arvestuspunktist"

I etappi kokkuvõte
 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561