Kutseharidus
Taotlemine
Leonardo da Vinci
Rahastatud projektid
Üritused
Väljaanded
Partneriotsing
Saada küsimus
Liitu listiga
Kontakt
ECVET EESTI
ECVET EESTI eksperdid
ECVET projektid
ECVET lingid
ECVET videos
ECVET seminarid
ECVET lõpukonverents
Teabematerjalid ja dokumendid
NetWBL
 
29. novembril 2013. a toimus Tallinna Lillepaviljonis  konverents "ECVET – räägime suud puhtaks!"

Vastuste otsimisel ja lahenduste leidmisel olid abiks

Macintosh HD:Users:Alex:Desktop:aca-cópia.jpg

Alexandra Costa Artur, kes andis ülevaate ECVET-i arengutest Euroopas.
Alexandra omab suurt kogemust Euroopa kutsehariduse ja -koolituse poliitika kujundamisel. On osalenud erinevates EK töögruppides. Alates aastast 2010 ECVET võrgustiku aktiivne eestvedaja ja võrgustiku liikmete toetaja ECVETi rakendamisel liikmesriikides. Tutvu Alexandra ettekandega SIITRob van Wezeli
ettekanne
käsitles parima praktika jagamist ja uue nähtusena nn community of practice teket.     
Rob on Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi ekspert Hollandis. Ta on välja töötanud ja korraldanud enam kui 20 ECVET töötuba ja seminari.  Tutvu Robi ettekandega SIIT.

Külli All  tutvustas arvestuspunktide kasutamise võimalusi elukestvalt õppides. Külli põhitegevuseks HTMi nõunikuna on kutse- ja täiskasvanuhariduse strateegilise arendamise ja kvaliteeditagamisega ning kutsekvalifikatsioonisüsteemi arengutega seotud küsimused. ECVET-i arendustegevusega seotud Eestis alates aastast 2006.  Tutvu Külli ettekandega SIIT.

 

Aulika Riisenberg  tuletas meelde olulisima õpirände kontekstis.   Aulika töötab SA Innove õppekavakeskuse arendusüksuses peaspetsialistina ja tema tööülesandedseonduvad kutsehariduse sisulise arendamise, eeskätt õppekavaarendusega nii riiklikul kui institutsiooni tasandil. Aastast 2010 Eesti esindaja üleeuroopalises koostöövõrgustikus ECVET Userś Group
Tutvu Aulika ettekandega SIIT.

 

Reet Ainsoo vaatas kutsehariduse arvestuspunktide süsteemi olemusele praktiku silmadega.
Reet töötab Luua Metsanduskoolis inglise keele õpetajana. Ta on ka LdV innovatsiooniprojekti „Your ECVET“ arendusgrupi liige ja õpirändeprojekti „ECVET õpetajatele“ juht, kelle eestvedamisel saavad kooli õpetajad praktilisi kogemusi ECVET-süsteemi rakendamisest erinevate riikide koolide vahel.
Tutvu Reeda ettekandega SIIT


Päeva teises pooles vaieldi tuliselt ECVET parlamendis 2 väite poolt ja vastu.  Neist esimene väitis, et  Eesti kutsehariduse arvestuspunktid on kasulikud õppijale  ja teine väitis, et ECVET lihtsustab õpirännet. Parlamendi istungeid jälgisid tähelepanelikult ja hindasid esitatud argumentide veenvust 4 sõltumatut vaatlejat - ENIC/NARIC keskuse juhatja Gunnar Vaht, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktor Riina Müürsepp  ja  meie väliskülalised Alexandra ja Rob.

Ülevaade projektist „Estonian National Team of ECVET experts“  andis HKK kutsehariduse büroo juhatja Ramia Allev. Tutvu ettekandega SIIT
Päeva lõpetasid G. Ots nim Muusikakooli õpilased Markus ja Martin ehk duett M&M, kes mängisid akordionil ja flöödil 2 mahedat jazzpala.


Täname kõiki kohaletulnuid aktiivse kaasalöömise eest ja kohtumiseni järgmistel ECVET üritustel!
 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561