Kutseharidus
Taotlemine
Leonardo da Vinci
Rahastatud projektid
Üritused
Väljaanded
Partneriotsing
Saada küsimus
Liitu listiga
Kontakt
ECVET EESTI
ECVET EESTI eksperdid
ECVET projektid
ECVET lingid
ECVET videos
ECVET seminarid
ECVET lõpukonverents
Teabematerjalid ja dokumendid
NetWBL
 

Seminarid kutsehariduse arvestuspunktide süsteemi tutvustamiseks


Eestis rakendub peagi uus kutseõppeasutuse seadus, millega võetakse õppe mahu arvestusühikuna kasutusele kutsehariduse arvestuspunktid. Millega on tegemist, kas ja kuidas see meid puudutab, selle kohta napib infot. Kõik, mis on tundmatu, tekitab hirmu ja hirmul teatavasti on suured silmad. Seepärast korraldasid SA Innove, SA Archimedes ja SA Kutsekoda ECVET EESTI projekti raames ühise seminaride sarja "Kuidas kodustada kutsehariduse arvestuspunkte?"

Seminaride eesmärgiks oli jagada teavet kutsehariduse arvestuspunktide süsteemi, selle põhimõtete ja tehniliste tingimuste rakendamise võimaluste kohta Eestis. Seminaridele olid eriti oodatud erialade juhtõpetajad, valdkonnajuhid ja õppedirektorid, aga ka kõik muud teemast huvitatud inimesed.
Toimus 3 piirkondlikku seminari: 26. aprillil Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses, 30. aprillil Tartu Kutsehariduskeskuses ja 3. mail Tallinna Polütehnikumis. Vähese osalushuvi tõttu jäi kahjuks ära seminar Läänemaal Haapsalu Kutsehariduskeskuses.

Tutvu seminari ettekannete ja materjalidega.

Ettekanded
ECVET-i ja teiste Euroopa algatuste mõju meie haridusruumile – Külli All, HTM
Kutsehariduse arvestuspunktide süsteem ja elukestev õpe – Aulika Riisenberg, SA Innove
Kutsehariduse arvestuspunktide süsteem ja õpiränne – Katrin Viru, Kehtna MTK

Muud materjalid
Kutsesüsteemi ja kutsehariduse erinevate osapoolte funktsioonid
Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi mõisted ja terminid
Seminaridel kirjalikult esitatud küsimused ja nende vastused

Tallinna seminari pildigalerii

Kutsehariduse arvestuspunktide süsteem (European Credit System for Vocational Education and Training, ECVET) on ellu kutsutud selleks, et toetada elukestvat õpet, õpirännet ja õppevõimaluste paindlikkust kutse või -hariduse omandamisel. Lähtekohaks on õpiväljunditel põhineva lähenemisviisi rakendamine nii kutseharidus- kui kutsesüsteemis.


 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561