Kutseharidus
Taotlemine
Leonardo da Vinci
Rahastatud projektid
Üritused
Väljaanded
Partneriotsing
Saada küsimus
Liitu listiga
Kontakt
ECVET EESTI
ECVET EESTI eksperdid
ECVET projektid
ECVET uuendussiirdeprojektid
ECVET õpirändeprojektid
ECVET lingid
ECVET videos
ECVET seminarid
ECVET lõpukonverents
Teabematerjalid ja dokumendid
NetWBL
 

ECVET uuendussiirdeprojektid

Aastatel 2008-2011 on ECVET-i testitud 11 pilootprojektis, milles osales erinevaid organisatsioone kokku 21 Euroopa Liidu liikmesriigist (juhtpartnerid 5 riigist). Projekte rahastati Elukestva õppe programmist. Põhieesmärgiks oli katsetada ECVET-i tehnilisi tingimusi (kvalifikatsioonide ja õppekavade esitamine õpiväljundite ja nende ühikute kaudu, õpiväljundite hindamise, valideerimise ja tunnustamise protsess, partnerlus erinevate tasandite ja institutsioonide vahel) erinevates kutse- ja haridussüsteemides.
Enamik projektidest keskendus ECVET-i rakendamisele esmatasandi kutseõppes osalevate õppijate riikidevahelises õpirändes (näiteks M.O.T.O., CREDCHEM, VKE-MASTER Plus). Osad projektid katsetasid ECVET-i (kutseharidus)süsteemi tasandil (OPIR, ASSET). Projekti CAPE-SV eesmärk oli parandada töötajate professionaalset liikuvust lavakunstisektoris. Projektis BE-TWIN spetsiifiliseks eesmärgiks oli katsetada õpiväljundite ülekantavust kutsehariduse ja kõrghariduse (ECVET- ECTS) vahel.

ASSET (www.assetecvet.eu)
Testiti autotehnikute kvalifikatsioone mõlemapoolsetel õpirännetel, eriti pöörati tähelepanu hindamisele.

BETWIN (www.betwin-project.eu)
Testiti erinevate EQF tasemete vahelist mobiilsust plastitööstuses, majutus-toitlustusteenindusees, õpetajakoolituses.

CAPE-SV (www.cfpts.fr/capesy)
Keskendus rakenduskunsti valdkonna töötajate professionaalsele liikuvusele karjääriteel.

CREDCHEM (www.credchem.eu, www.ecvet-projects.eu/Projects/ProjectDetail.aspx?id=15)
Keemialaborantide kvalifikatsioonid ja nende võrdlus/õpiränded.

M.O.T.O (http://ecvet-moto.isfol.it)
Esmatasandi kutseõppes osalejate õpiränne turismi- ja majutusvaldkonna kvalifikatsioonidel.

N.E.T.WORK (www.ecvet-network.eu)
Turismisektori vastuvõtuteenindajate kvalifikatsioonide võrdlus/üliõpilaste õpiränne. Loodi toimiv võrgustik Itaalia, Prantsusmaa, Portugal, Sloveenia turismisektori ettevõtete ja koolide vahel.

OPIR (www.freref.eu/opir)
Testiti süsteemitasandil ECVET-i rakendatavust kahe kvalifikatsiooni (automehhaanikud ja juuksurid) näitel eesmärgiga parandada kutseharidussüsteemi kvaliteeti ja läbilaskevõimet.

RECOMFOR (www.netinvet.eu)
Rahvusvahelise müügiassistendi kvalifikatsioon - EQF 4. ja 5. tasemete võrdlus ja õppijate õpiränne.

SME-Master-Plus (www.sme-master.eu)
Pagari, floristi, juuksuri, tisleri meistritaseme (EQF 5-tase) kvalifikatsioonide võrdlus.

AEROVET
Kvalifikatsioonide ja tööülesannete võrdlus ja õpilaste õpiränne nelja partnerriigi lennundussektoris (Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania ja Ühendkuningriik).

VaLOGReg
4 piirkonna (Saar-Lorraine, Luxembourg, Rheinland-Pfalz ja Valloonia) piiriülese õppega seotud liikuvuse raamtingimuste parandamine, õpitu tunnustamine läbi vastastikuse usalduse ja mõistmise arendamise erinevate regioonide kutseõppe osapoolte vahel.

ECVET pilootprojekte koondav kodulehekülg - http://www.ecvet-projects.eu  

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561