Euroopa haridusteabe võrgustik EURYDICE
Kontakt
 

Euroopa haridusteabe võrgustik EURYDICE

Euroopa haridusteabe võrgustik Eurydice loodi 1980. aastal. Võrgustik toimib osalejariikide haridusministeeriumide moodustatud riiklike üksuste ja Brüsselis asuva Eurydice Euroopa üksuse koostöös.

Eesti on võrgustiku liige aastast 1997. Võrgustiku tegevuse eesmärk on koguda ELi liikmesriikide, EFTA/EEA maade ja kandidaatriikide võrreldavat haridusteavet ja teha see huvilistele kättesaadavaks nii publikatsioonidena kui ka Interneti vahendusel aadressil
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.

Võrgustiku tegevused on suunatud eeskätt hariduspoliitikutele, kuid on kasuks kõigile, kes vajavad võrreldavat haridusinfot (teadurid, üliõpilased jt).

Eurydice andmebaasid ning publikatsioonid sünnivad võrgustiku koostöö tulemusel.

Eurydice olulisimateks väljunditeks on

Eurypedia   Euroopa haridussüsteemide entsüklopeedia, mida pidevalt uuendatakse ja täiendatakse; see hõlmab 38 haridussüsteemi  ning sisaldab  üle 5000 artikli, info on kättesaadav nii teemade kui riikide kaupa. Eraldi peatükk annab ülevaate muudatustest riikide seadusandluses, sh eriti reformidest, mis seotud Euroopa Liidu strateegia ET 2020 elluviimisega.

Temaatilised uuringud –  Thematic studies 

Statistikakogumikud  –   Key Data series

Euroopa haridussüsteemide tesaurus TESE  –  mitmekeelne kontrollitud sõnastik, milles loetletud terminid ehk deskriptorid võimaldavad kirjeldada Euroopa haridussüsteeme.

 Eurydice Eesti programmi ülesanne on eelkõige Eesti haridusteabe vahendamine võrgustikule ning uuringutes osalemise tagamine, samuti üldsuse teavitamine Eurydice võrgustiku tegevustest ja väljunditest, publikatsioonide levitamine.

Eurydice Eesti programmi olulisemad koostööpartnerid:

Haridus- ja Teadusministeerium
Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove
Eesti Statistikaamet
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

 

 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561